Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :91/17 (ΑΔΑ: 6Δ3ΗΩΡΥ-956)
Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Δημαρχείου» Α.Μ. 6/2017 συνολικού προϋπολογισμού 55.900,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16).Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 02 / 05 / 2017 καιώρα 10.00 πμ (λήξη προσφορών).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία που ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά κλπ., καθώς και οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 901,61 ευρώ ( εννιακόσια ένα ευρώ & εξήντα ένα λεπτά) € με ισχύ 210 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 6 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα ( 12 )μήνες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Τα τεύχη διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr.Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114 Ηλιούπολη Τ.Κ. 16310 1ος όροφος) σφραγισμένο και αριθμημένο μέχρι την Πέμπτη 27/ 4 /2017. Οι ενδιαφερόμενοι που θα το προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στην υπηρεσία και συγκεκριμένα στο email: dh.texniki@gmail.com έως την Πέμπτη 27 / 4 /2017 τα εξής στοιχεία: τον τίτλο του έργου στο οποίο θα συμμετάσχουν, επωνυμία, τηλέφωνο –fax,email, προκειμένου να τεθεί αρίθμηση και σφραγίδα του Δήμου και να ειδοποιηθούν για τυχόν αλλαγές. Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στο τηλέφωνο 210-9970189,fax 210-9970097, αρμόδιος υπάλληλος Διονύσιος Παπαδόπουλος.
Ηλιούπολη 10/4/2017

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ


Γνωρίστε τις επιχειρήσεις της περιοχή σας.......  κάντε έξυπνες αγορές
Με ένα κλίκ στις κάρτες τους 


ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΠΗΓΗ


ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ & ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΝΕΤΣ ΣΤΟΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟ ΧΥΤΤΑΣ POT PLANS ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΕΑΚ SRVICE ΘΩΜΑΣ ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΝΤΕΣ


Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ KYR


Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ: "Αττικό Σφυγμό"
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ: "Σφυγμό Νοτίων Προαστίων"
Από το Blogger.

Συνολικές προβολές σελίδας

Followers

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Λειτουργία κινητής βιβλιοθήκης

Η νέα Κινητή μας Βιβλιοθήκη με στόχο να σας προσφέρει τη συντροφιά των βιβλίων, θα πραγματοποιήσει δύο διαδρομές στην πόλη μας στις  24 ...

Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ Η&Β ΜΠΟΤΟΣ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΠΡΩΤ/ΣΕΛΙΔΑ ΕΦ/ΡΙΔΩΝ

Powered by Blogger Gadgets

Google+ Followers