Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» Α.Μ.: 5/2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 72.912,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.


Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 1.176,00 € (χιλίων εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ) (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακηρύξεως χωρίς τον Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης Σοφ. Βενιζέλου 114, την Τετάρτη 2/8/2017 και ώρα 11:30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Οι προσφορές κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Επίσης, οι φάκελοι προσφοράς υποβάλλονται με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής όπου γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο «ΚΗΜΔΗΣ» και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ilioupoli.gr).
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημοσιευθεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα Καθημερινή Αμαρυσία e-mail: info@amarysia.gr Τηλ: 210-8066507, 210-8066485 Fax: 210-8052013. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Πληροφορίες για θέματα διαγωνιστικής διαδικασίας και για τεχνικά θέματα: Μητσιάδη Ευτυχία στο
Τηλ.: 210-9970085 / e-mail: efimits@ilioupoli.gr


 Ο Δήμαρχος
Βασίλειος ΒαλασόπουλοςΓνωρίστε τις επιχειρήσεις της περιοχή σας.......  κάντε έξυπνες αγορές
Με ένα κλίκ στις κάρτες τους 


ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΠΗΓΗ

ALONHSOS

ΓΕΥΣΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 


ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΝ


ΣΠΙΤΙ ΚΗΠΟΣ  ΕΑΚ SRVICE ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ & ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΝΕΤΣ ΣΤΟΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟ ΧΥΤΤΑΣ POT PLANS ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΓΙΑΦΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΝΤΕΣΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
 DECOUPAGE πηγη lagos πηγη

 ΠΗΓΗ marascollectionsΚΟΡΙΛΛΗΣ πηγη car service πηγη


ΥΓΕΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΜΗ ΦΙΛΗ


 πηγη PHGH


Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ KYR

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

Newsletter: Όλες οι ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις μέχρι τώρα, απ’ το Σφυγμό [τα τελευτ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΤΤΙΚΟ ΣΦΥΓΜΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ .....ΣΦΥΓΜΟ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
Από το Blogger.

Συνολικές προβολές σελίδας

Followers

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Αποφάσεις που αλλάζουν τις υποδομές της πόλης

Σημαντικές αποφάσεις που συνεχίζουν να αλλάζουν την εικόνα της πόλης έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης την περασμένη Πέμπτη σ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ.... ΑΤΤΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ

ΣΦΥΓΜΟΣ TV ...Εταιρεία ΜΜΕ...δημοσιογραφικής κάλυψης

Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Google+ Followers