Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Ο  Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την εκτέλεση του  έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Ηλιούπολης» Α.Μ. 01/2018,CPV: 45233141-9,συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α. με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 2α Ν.4412/16) και κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/7/2018 και ώρα 14:00μ.μ.Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 20/7/2018  και ώρα 11:00π.μ .Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης. Κριτήριο επιλογής στην καταληλότητα για την άσκησή επαγγελματικής δραστηριότητας υποβάλλεται βεβαίωση ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 8.065,00€ ( οκτώ χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ ) με ισχύ 300 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι 9 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την 175/18 ΑΔΣ ( Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών , με το ποσό των 300.000,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7333.0071για το έτος 2018 και το υπόλοιπο ποσό των 200.000,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου το έτος 2019.
Για να δείτε την περίληψη της μελέτης πατήστε εδώ.
Για να δείτε την ειδική γενική συγγραφή υποχρεώσεων πατήστε εδώ.
Για να δείτε την τεχνική έκθεση πατήστε εδώ.
Για να δείτε τους όρους συμμετοχής για το διαγωνισμό πατήστε εδώ.
Για να δείτε το ΚΗΜΔΗΣ πατήστε εδώ.
Για να δείτε τον προυπολογισμό πατήστε εδώ.
Για να δείτε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.
Για να δείτε το τιμολόγιο πατήστε εδώ.
 μανωλης πετροχειλος


ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ # LANGUAGES # ΠΡΟΤΥΠΟ # ΚΕΝΤΡΟ # ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ # ΞΕΝΩΝ # ΓΛΩΣΣΩΝ

ΓΕΥΣΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 


ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ


ΣΠΙΤΙ ΚΗΠΟΣ  

JOY > FLOWERS > ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ> ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ > ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ > ΓΑΜΩΝ> ΒΑΠΤΙΣΗΣ EAK > SERVICE: ΕΑΚ > ΈΚΔΟΣΗ > ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ > ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ > ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ > ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ > ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟ ΧΥΤΤΑΣ POT PLANS ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΝΤΕΣ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΚΟΡΙΛΛΗΣ > ΧΡΗΣΤΟΣ> ΤΑΣΟΣ > ΔΗΜΗΤΡΗΣ > KORILLIS > COMPUTING > LAPTOP >TAMPLETS > SMART > SMARTPHONE> SERVICE ARIMAR TRAVEL ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ARIMAR TRAVEL ΥΛΙΚΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ DECOUPAGE - ΕΙΔΗ HOBBY Η&Β ΜΠΟΤΟΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΛΑΓΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΙΣΤΡΑ ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΖΑΜΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ MARAS COLLECTIONS ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ CORFU: ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  RENT A CAR  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
CAR SERVICE ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΓΕΙΑ: ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΙΛΗ 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΘΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ KLIOMED ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ > ΑΓΓΕΛΙΚΗ > ΖΕΡΝΟΥ > ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ> ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ >
Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

Οι Ειδήσεις της Ημέρας από την εφημερίδα Σφυγμός ....Συνεχείς ενημέρωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΤΤΙΚΟ ΣΦΥΓΜΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ .....ΣΦΥΓΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Από το Blogger.

Followers

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Ηλιούπολη: Επίδομα Στέγασης

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της πόλης μας ότι η εξυπηρέτηση/υποβολή αιτήσεων για το επίδομα στέγασης

ΣΦΥΓΜΟΣ TV ...Εταιρεία ΜΜΕ...δημοσιογραφικής κάλυψης

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΛΙΚ ΦΩΤΟ

Δημοφιλείς αναρτήσεις